Προσωπικά Δεδομένα

Η εγγραφή (registration), προσωπικά & εταιρικά δεδομένα χρηστών αυτής της ιστοσελίδας, αποθηκεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με το τους ευρωπαϊκούς νόμους και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή διαρροών στοιχείων όπως ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ονόματα χρηστών κα κωδικοί που βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας. Οι επισκέπτες που εγγράφονται σε κάποια από τις λίστες email που ενδέχεται να εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα ή υποβάλλουν στοιχεία μέσω κάποιας φόρμας, αποδέχονται αυτομάτως τη χρήση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης από τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας με σκοπό την επικοινωνία.

Η διαγραφή από τη βάση δεδομένων μας είναι εφικτή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@apstage.gr ή στην περίπτωση mailing list μέσω του συνδέσμου που εμφανίζεται στο τέλος κάθε μηνύματος που λαμβάνετε μέσω της λίστας.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η Apstage κατέχει τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα της διαδικτυακής διεύθυνσης www.apstage.gr, όλου του περιεχομένου που εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων των κειμένων καθώς και οποιοδήποτε υλικού είναι εφικτή η αποθήκευση εκτός ιστοσελίδας. Τα πνευματικά δικαιώματα συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση μηνυμάτων ή διακόσμηση ορισμένων ενοτήτων ανήκουν στους αρχικούς τους ιδιοκτήτες και χρησιμοποιούνται κατόπιν γραπτής άδειας τους. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε φωτογραφία, λογότυπο και πληροφορία που σχετίζεται με άλλες εταιρείες εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα, παρουσιάζεται για λόγους marketing και με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών του.

Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή χρήση περιεχομένου που εμφανίζετε σε αυτή την ιστοσελίδα, απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.